Pengumuman


27 JUN 2018 : JADUAL PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2018

JADUAL PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2018 BAGI TEMPOH JULAI SEHINGGA DISEMBER 2018 Terbaru

02 APRIL 2018 : ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD PADA TAHUN 2018

ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD PADA TAHUN 2018

14 FEB 2018 : SURAT ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN TRAINED NEPALESE GUARDS (TNG) PADA TAHUN 2018

SURAT ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN TRAINED NEPALESE GUARDS (TNG) PADA TAHUN 2018

18 JAN 2018 : PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BIL. 1 TAHUN 2018

PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BILANGAN 1 TAHUN 2018 BERHUBUNG GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KAWALAN KESELAMATAN DI INSTITUSI PERBANKAN

8 JAN 2018 : SURAT ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) PADA TAHUN 2018

SURAT ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) PADA TAHUN 2018

3 JAN 2018 : JADUAL PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2018

JADUAL PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2018 BAGI TEMPOH JANUARI SEHINGGA JUN 2018

27 SEPT 2017 : PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BIL. 1 TAHUN 2017

PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BIL. 1 TAHUN 2017 BERHUBUNG GARIS PANDUAN PERMOHONAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API OLEH SYARIKAT AGENSI PERSENDIRIAN /SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA AGENSI PERSENDIRIAN 1971

8 FEB 2017 : Arahan PEMBERHENTIAN DAN PEMBATALAN PENGAWAL KESELAMATAN

ARAHAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBATALAN PENGAWAL KESELAMATAN YANG TIDAK LAGI BEKERJA DI DALAM SISTEM ESIMS 

19 MEI 2016 : PENGESAHAN KETULENAN KAD PENGENALAN

SURAT ARAHAN PENGESAHAN KETULENAN MYKAD

5 FEB 2016 : PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU

ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN


Log Masuk
KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG)