Electronic Security Industry Management System
LOG MASUK
MAKLUMAN SEMASA

PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN AGENSI PERSENDIRIAN BAGI TAHUN 2021 Baharu

 • 30 September 2020

Permohonan pembaharuan lesen agensi persendirian akan bermula pada 5 OKTOBER 2020 sehingga 31 Disember 2020. Permohonan pembaharuan lesen yang diterima selepas tarikh 31 Disember 2020 tersebut tidak akan diproses dan syarikat akan dikenakan tindakan pembatalan lesen dengan seta merta.


Garis panduan dan senarai semak permohonan adalah seperti berikut;

 Surat Pembaharuan Lesen

 Slide Pembaharuan Lesen

 Senarai Semak Lesen 2a2b

 Senarai Semak Lesen 2a Inhouse

 Senarai Semak Lesen 2bKaji Selidik Kepuasan Pengguna Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan Baharu

 • 23 September 2020

Kaji Selidik Kepuasan Pengguna Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan merupakan satu platform yang disediakan oleh MAMPU bagi pengukuran kepuasan pengguna perkhidmatan dalam talian Kerajaan atau Government Online Services (GOS)  melalui Sistem GOS e-Rating.

Kaji selidik ini mula dilaksanakan pada 18 September 2020 dan akan berakhir pada 31 Disember 2020. Kaji selidik ini merupakan sebahagian daripada kriteria penilaian Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) yang telah mula dilaksanakan secara berperingkat pada awal tahun 2019. Tuan/Puan adalah dijemput untuk menjawab kaji selidik di pautan ini.

Terima kasih.


PERMOHONAN PENGGANTIAN PENGAWAL KESELAMATAN WARGANEGARA NEPAL

 • 09 June 2020

Tuan / Puan,


Sebagaimana tuan / puan sedia maklum, pintu masuk sempadan negara ditutup akibat penularan wabak Covid-19. Sehubungan itu, permohonan penggantian pengawal keselamatan warganegara Nepal ditangguhkan sehingga di maklumkan kelak. Segala kerjasama tuan / puan amatlah dihargai.


Sekian untuk makluman jua.


PERMOHONAN TEMUJANJI BAGI URUSAN KAUNTER DI BAHAGIAN KESELAMATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 • 06 May 2020

BORANG PERMOHONAN TEMUJANJI

Untuk makluman tuan/puan, Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah memutuskan supaya segala urusan kaunter perkhidmatan di KDN di buat secara temujanji. Sehubungan itu, tuan/puan adalah diminta untuk memuat turun borang permohonan di eSIMS dan dikehendaki menghantar ke Bahagian Keselamatan melalui emel kaunter_k@moha.gov.my. Keputusan permohonan akan di hantar kepada pemohon melalui emel. Pemohon di galakkan untuk memohon tiga (3) hari sebelum tarikh temujanji.


JADUAL LATIHAN SISTEM eSIMS KEPADA SYARIKAT/AGENSI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN MALAYSIA BAHARU

 • 27 February 2020

SURAT DAN JADUAL LATIHAN SISTEM eSIMS

Untuk makluman semua syarikat/agensi perkhidmatan kawalan keselamatan baharu, ID Pengguna dan Katalaluan telah dihantar melalui emel yang berdaftar dengan Sistem eSIMS.
Sebarang pertanyaan berkaitan, boleh menghubungi nombor 03-8886 8572.Arahan mewajibkan Pengawal Keselamatan untuk menjalani Program Latihan Trained Nepalese Guards (TNG) bagi tahun 2020

 • 28 January 2020

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM TNGArahan mewajibkan Pengawal Keselamatan untuk menjalani Program Latihan Certified Security Guards (CSG) bagi tahun 2020

 • 28 January 2020

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM CSGARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD (CBG)

 • 29 August 2019

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD (CBG)


PENGEMASKINIAN SENARAI KAKITANGAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

 • 27 July 2019

PERINGATAN!


Semua syarikat Agensi Persendirian adalah diwajibkan untuk mengemaskini senarai kakitangan dan pengawal keselamatan yang didaftarkan di dalam sistem ESIMS dari masa ke semasa. Syarikat hendaklah mengeluarkan nama kakitangan dan pengawal keselamatan samaada yang telah berhenti daripada syarikat atau tidak lagi berkhidmat dengan syarikat. Syarikat hendaklah mengambil tindakan serta merta berhubung perkara ini. ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) PADA TAHUN 2019

 • 07 January 2019

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM CSGARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM LATIHAN TRAINED NEPALESE GUARDS (TNG) PADA TAHUN 2019

 • 07 January 2019

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM TNG


PINDAAN KEPADA PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 BERHUBUNG GARIS PANDUAN PERMOHONAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API OLEH SYARIKAT AGENSI PERSENDIRIAN / KAWALAN KESELAMATAN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA 1971

 • 07 January 2019

PINDAAN KEPADA PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BILANGAN 1 TAHUN 


PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN

 • 16 September 2018

BORANG PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN


PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BIL. 1 TAHUN 2018

 • 16 September 2018

Pekeliling Agensi Persendirian Bilangan 1 Tahun 2018 BerhubungGaris Panduan Pengurusan Dan Pengendalian Kawalan Keselamatan Di Institusi Perbankan


ARAHAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBATALAN PENGAWAL KESELAMATAN

 • 16 September 2018

Arahan Pemberhentian Dan Pembatalan Pengawal Keselamatan Yang Tidak Lagi Bekerja Dengan Syarikat Melalui Sistem eSIMS


SURAT ARAHAN PENGESAHAN KETULENAN MYKAD

 • 19 May 2018

SURAT ARAHAN PENGESAHAN KETULENAN MYKAD


ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN

 • 05 February 2016

ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN