Electronic Security Industry Management System
LOG MASUK
MAKLUMAN SEMASA

PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN AGENSI PERSENDIRIAN BAGI TAHUN 2024 Baharu

 • 13 September 2023

Permohonan pembaharuan Lesen Agensi Persendirian akan bermula pada 2 OKTOBER 2023 sehingga 31 DISEMBER 2023. Permohonan pembaharuan lesen yang diterima selepas tarikh 31 DISEMBER 2023 tersebut tidak akan diproses dan syarikat akan dikenakan tindakan pembatalan lesen dengan serta merta.

Garis panduan dan senarai semak permohonan adalah seperti berikut;


PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2023

 • 27 February 2023


 ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) PADA TAHUN 2023


ARAHAN MENGEMASKINI STATUS CAWANGAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

 • 11 January 2023

Syarikat diarahkan untuk mengemaskini status cawangan yang tidak lagi beroperasi dan pengawal keselamatan yang telah berhenti dalam sistem eSIMS. Tindakan akan diambil terhadap syarikat yang GAGAL mematuhi arahan seperti surat edaran kepada PIKM KDN.K.S.700-3/1/7(41) bertarikh 28 Disember 2022


PERMOHONAN CTC CAWANGAN

 • 11 January 2023

Permohonan CTC Cawangan hendaklah dikemukakan bersama Lesen Premis Perniagaan yang aktif daripada Pihak Berkuasa Tempatan bagi setiap cawangan yang dimohon. 


SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENGAMBILAN PENGAWAL KESELAMATAN ASING (KUOTA BAHARU)

 • 28 June 2022

Tuan /Puan,


Untuk makluman, Unit Agensi Persendirian akan mula melaksanakan proses semakan dokumen bagi permohonan kuota baharu pengawal keselamatan warganegara Nepal. Sehubungan itu, semua syarikat yang telah mengemukakan permohonan dikehendaki untuk mengemukakan dokumen lengkap mengikut senarai semak terkini seperti yang dilampirkan sebelum atau pada 15 Julai 2022.


Sekian, terima kasih.


Senarai Semak Permohonan Pengambilan Pengawal Keselamatan Asing (Kuota Baharu)


PERMOHONAN PENGGANTIAN PENGAWAL KESELAMATAN WARGANEGARA NEPAL

 • 09 June 2020

Tuan / Puan,


Sebagaimana tuan / puan sedia maklum, pintu masuk sempadan negara ditutup akibat penularan wabak Covid-19. Sehubungan itu, permohonan penggantian pengawal keselamatan warganegara Nepal ditangguhkan sehingga di maklumkan kelak. Segala kerjasama tuan / puan amatlah dihargai.


Sekian untuk makluman jua.


ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD (CBG)

 • 29 August 2019

  ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGUARD (CBG)


PENGEMASKINIAN SENARAI KAKITANGAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

 • 27 July 2019

PERINGATAN!


Semua syarikat Agensi Persendirian adalah diwajibkan untuk mengemaskini senarai kakitangan dan pengawal keselamatan yang didaftarkan di dalam sistem ESIMS dari masa ke semasa. Syarikat hendaklah mengeluarkan nama kakitangan dan pengawal keselamatan samaada yang telah berhenti daripada syarikat atau tidak lagi berkhidmat dengan syarikat. Syarikat hendaklah mengambil tindakan serta merta berhubung perkara ini. PINDAAN KEPADA PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 BERHUBUNG GARIS PANDUAN PERMOHONAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API OLEH SYARIKAT AGENSI PERSENDIRIAN / KAWALAN KESELAMATAN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA 1971

 • 07 January 2019

PINDAAN KEPADA PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BILANGAN 1 TAHUN 


PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN

 • 16 September 2018

BORANG PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN


PEKELILING AGENSI PERSENDIRIAN BIL. 1 TAHUN 2018

 • 16 September 2018

Pekeliling Agensi Persendirian Bilangan 1 Tahun 2018 BerhubungGaris Panduan Pengurusan Dan Pengendalian Kawalan Keselamatan Di Institusi Perbankan


ARAHAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBATALAN PENGAWAL KESELAMATAN

 • 16 September 2018

Arahan Pemberhentian Dan Pembatalan Pengawal Keselamatan Yang Tidak Lagi Bekerja Dengan Syarikat Melalui Sistem eSIMS


SURAT ARAHAN PENGESAHAN KETULENAN MYKAD

 • 19 May 2018

SURAT ARAHAN PENGESAHAN KETULENAN MYKAD


ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN

 • 05 February 2016

ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN