Electronic Security Industry Management System
LOG MASUK
MAKLUMAN SEMASA

ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN WARGANEGARA NEPAL MENJALANI LATIHAN TNG 2024 Baharu

  • 06 March 2024

  ARAHAN TNG 2024


SYARAT-SYARAT PENSTRUKTURAN AHLI LEMBAGA PENGARAH DAN EKUITI SAHAM Baharu

  • 05 March 2024

Syarat-syarat WAJIB dipatuhi bagi permohonan penstrukturan Ahli Lembaga Pengarah dan Ekuiti Saham. Sebarang penstrukturan tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran dan kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN) terlebih dahulu.

  SYARAT-SYARAT PENSTRUKTURAN AHLI LEMBAGA PENGARAH DAN EKUITI SAHAM


PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) 2024

  • 14 December 2023

 
ARAHAN MEWAJIBKAN PENGAWAL KESELAMATAN UNTUK MENJALANI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED SECURITY GUARDS (CSG) PADA TAHUN 2024


BORANG DAN SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEMASKINI MAKLUMAT MAJIKAN/ WAKIL MAJIKAN DAN PERTUKARAN NAMA/ALAMAT SYARIKAT (SISTEM MYIMMS)

  • 07 November 2023

Permohonan kemaskini maklumat majikan/wakil majikan dan permohonan pertukaran nama/alamat syarikat di dalam sistem MYIMMS perlulah menggunakan borang dan senarai semak yang dikeluarkan oleh Unit Regulatori Syarikat Keselamatan, Bahagian Keselamatan Dan Ketenteraman Awam, KDN sahaja. Borang permohonan adalah seperti yang dilampirkan:

  Borang Permohonan Kemaskini Maklumat Majikan/ Wakil Majikan

  Borang Permohonan Pengemaskinian Nama/Alamat Syarikat


SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENGAMBILAN PENGAWAL KESELAMATAN ASING (KUOTA BAHARU)

  • 04 October 2023

Permohonan kuota baharu pengambilan pengawal keselamatan warganegara Nepal perlulah menggunakan borang dan senarai semak yang dikeluarkan oleh Unit Regulatori Syarikat Keselamatan, Bahagian Keselamatan Dan Ketenteraman Awam, KDN seperti yang dilampirkan:

  Senarai Semak Permohonan Pengambilan Pengawal Keselamatan Asing (Kuota Baharu) Tahun 2023

  Borang Dan Senarai Semak Permohonan Pengambilan Pengawal Keselamatan Warganera Nepal


ARAHAN MENGEMASKINI STATUS CAWANGAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

  • 11 January 2023

Syarikat diarahkan untuk mengemaskini status cawangan yang tidak lagi beroperasi dan pengawal keselamatan yang telah berhenti dalam sistem eSIMS. Tindakan akan diambil terhadap syarikat yang GAGAL mematuhi arahan seperti surat edaran kepada PIKM KDN.K.S.700-3/1/7(41) bertarikh 28 Disember 2022


PERMOHONAN CTC CAWANGAN

  • 11 January 2023

Permohonan CTC Cawangan hendaklah dikemukakan bersama Lesen Premis Perniagaan yang aktif daripada Pihak Berkuasa Tempatan bagi setiap cawangan yang dimohon. 


PENGEMASKINIAN SENARAI KAKITANGAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

  • 27 July 2019

PERINGATAN!


Semua syarikat Agensi Persendirian adalah diwajibkan untuk mengemaskini senarai kakitangan dan pengawal keselamatan yang didaftarkan di dalam sistem ESIMS dari masa ke semasa. Syarikat hendaklah mengeluarkan nama kakitangan dan pengawal keselamatan samaada yang telah berhenti daripada syarikat atau tidak lagi berkhidmat dengan syarikat. Syarikat hendaklah mengambil tindakan serta merta berhubung perkara ini. PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN

  • 16 September 2018

BORANG PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN


ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN

  • 05 February 2016

ARAHAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM BARU BAGI PENGAWAL KESELAMATAN